Pranie prádla

Symbol Postup prania prádla
Pranie v práčke studenou vodou (do 30°C)
Pranie v práčke teplou vodou (do 60°C)
Pranie v práčke horúcou vodou (do 90°C)
praní prádla Pranie prádla v práčke pri maximálnej teplote 95°C a pri normálnom mechanickom pôsobení.
Normálne žmýkanie a normálne odstreďovanie prádla.
praní prádla Pranie prádla v práčke pri maximálnej teplote 95°C a pri obmedzenom mechanickom pôsobení.
Žmýkanie prádla pri klesajúcej teplote vody (COOL-DOWN - ochladzovanie) a miernom odstreďovaní prádla.
praní prádla Pranie prádla v práčke pri maximálnej teplote 70°C a pri normálnom mechanickom pôsobení.
Normálne pláchanie a normálne odstreďovanie prádla.
praní prádla Pranie prádla v práčke pri maximálnej teplote 60°C a pri normálnom mechanickom posobení.
Normálne pláchanie a normálne odstreďovanie prádla.
praní prádla Pranie prádla v práčke pri maximálnej teplote 60°C a pri obmedzenom mechanickom pôsobení.
Žmýkanie prádla pri klesajúcej teplote vody (COOL-DOWN - ochladzovanie) a miernom odstreďovaní prádla.
praní prádla Pranie prádla v práčke pri maximálnej teplote 50°C a pri normálnom mechanickom pôsobení.
Normálne žmýkanie a normálne odstreďovanie prádla.
praní prádla Pranie prádla v práčke pri maximálnej teplote 50°C a pri obmedzenom mechanickom pôsobení.
Žmýkanie prádla pri klesajúcej teplote vody (COOL-DOWN - ochladzovanie) a miernom odstreďovaní prádla.
praní prádla Pranie prádla v práčke pri maximálnej teplote 40°C a pri normálnom mechanickom pôsobení.
Normálne žmýkanie a normálne odstreďovanie prádla.
praní prádla Pranie prádla v práčke pri maximálnej teplote 40°C a pri obmedzenom mechanickom pôsobení.
Žmýkanie prádla pri klesajúcej teplote vody (COOL-DOWN - ochladzovanie) a miernom odstreďovaní prádla.
praní prádla Pranie prádla v práčke pri maximálnej teplote 40°C a pri značne obmedzenom mechanickom pôsobení.
Mierne pláchanie a mierne odstreďovanie prádla. Prádlo sa nesmie žmýchať ručne.
praní prádla Pranie prádla v práčke pri maximálnej teplote 30°C a pri normálnom mechanickom pôsobení.
Normálne žmýkanie a normálne odstreďovanie prádla.
praní prádla Pranie prádla v práčke pri maximálnej teplote 30°C a pri obmedzenom mechanickom pôsobení.
Žmýkanie prádla pri klesajúcej teplote vody (COOL-DOWN - ochladzovanie) a miernom odstreďovaní prádla.
praní prádla Pranie prádla v práčke pri maximálnej teplote 30°C a pri značne obmedzenom mechanickom pôsobení.
Mierne pláchanie a mierne odstreďovanie prádla. Prádlo sa nesmie žmýchať ručne.
praní prádla Ručné pranie prádla pri maximálnej teplote 40°C. Prádlo sa nesmie prať v práčke.
Opatrná manipulácia.
praní prádla Prádlo sa nesmie prať.
Doporučená opatrná manipulácia v mokrom stave.

 

Bielenie prádla

Symbol Postup bielenia prádla
prádlo - bělení Výrobok sa môže bieliť všetkými používanými spôsobmi.
prádlo - bělení Povolený iba oxidačný/nechlorový bieliaci prostriedok.
prádlo - bělení Prádlo sa nesmie bieliť.
Možnost bielenia prádla prostriedkami uvolňujúcími chlór. Symbol znamená, že je prádlo možné bieliť chlórom.
Používajte iba studený zriedený roztok.

 

Sušenie prádla

Symbol Postup sušenia prádla
Sušenie bez ohrevu / Sušenie studeným vzduchom
Sušenie pri nízkej teplote (do 30°C)
Sušenie teplým vzduchom (do 60°C)
Sušenie horúcim vzduchom (do 90°C)
Zákaz sušenia v sušičke
Sušenie vyvesením
Sušenie odkvapkaním
Sušenie rozprestrením

 

Žehlenie prádla

Symbol Postup žehlenia prádla
prádlo - žehlení Žehlenie prádla pri maximálnej teplote žehliacej plochy 200 °C.
Žehlení prádla Žehlenie prádla pri maximálnej teplote žehliacej plochy 150 °C.
prádlo - žehlení Žehlenie prádla pri maximálnej teplote žehliacej plochy 110 °C. Opatrne pri žehlení s parou.
Nežehliť s použitím pary
Žehlení prádla Prádlo sa nesmie žehliť. Naparovanie a spracovanie prádla parou je neprípustné.

 

Čistenie prádla

Symbol Postup čistenia prádla
prádlo - čištění Prádlo sa môže chemicky čistiť tetrachlorethanem, monofluortrichlormethanom a všetkými rozpúšťadlami uvedenými pod symbolom F.
Obvyklé postupy čistenia prádla sú bez obmedzenia.
prádlo - čištění Prádlo sa môže chemicky čistiť tetrachlorethanem, monofluortrichlormethanom a všetkými rozpúšťadlami uvedenými pod symbolom F s obmedzeným pridaním vody alebo s obmedzeným mechanickým pôsobením alebo s obmedzenou teplotou sušenia.
Samoobslužné čistenie prádla nie je dovolené.
prádlo - čištění Čistenie rozpúšťadlami uvedenými v predchádzajúcom odstavci s obmedzeným pridaním vody a/alebo s obmedzeným mechanickým pôsobením a/alebo s obmedzenou teplotou sušenia. Veľmi mierne postupy čistenia. Samoobslužné čistenie nie je dovolené.
prádlo - čištění Prádlo sa môže chemicky čistiť iba trifluortrichlorethanom a ťažkým benzínom (destilačné rozmedzie medzi 150-220 °C, bod vzplanutia 38-60 °C) obvyklými postupmi čistenia bez obmedzenia.
prádlo - čištění Prádlo sa nesmie chemicky čistiť. Škvrny sa nesmú odstraňovať organickými rozpúšťadlami.
prádlo - čištění Nesmie sa používať profesionálne čistenie za mokra.